Koszyk            zaloguj się
   PRACA      KONTAKT   
 
KATEGORIE
ROŚLINY OGRODOWE
ŚRODKI OCHRONY
NAWOZY
ZAMÓWIENIA / KONTAKT   
Nr tel. 22 720 01 45
pn-pt 09-18 sob 09-16 nd 10-15
Tel. kom. 600 934 279
gardenica@gardenica.pl
Punkt sprzedaży:
Centrum Ogrodnicze
ul. Królewska 36A
05-827 Grodzisk Maz.
Produkcja:
Szkółka Roślin Ozdobnych mgr inż. Justyna Jędrasik
96-116 Dębowa Góra 49A


  UWAGA HIT  
PRODUKT SZCZEGÓLNIE POLECANY !!!


Ciemiernik orientalny mix kolorów,ciemiernik, kwitnie zimą, bylina do cienia
11.00 zł  
REGULAMIN SKLEPU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym www.Gardenica.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na Gardenica.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

c) Centrum Ogrodnicze GARDENICA prowadzone jest przez: Szkółka Roślin Ozdobnych mgr inż. Justyna Jędrasik 96-116 Dębowa Góra 49A

d) Sprzedaż pozostałych produktów nierolnych jest prowadzona przez firmę: Gardenica Justyna Jędrasik zarejestrowaną pod adresem: 05-840 Brwinów, ul.Kępińska 5A, nr NIP 836-183-27-95, REGON 360489255

e) Punkt sprzedaży znajduje się pod adresem: Centrum Ogrodnicze GARDENICA, ul. Królewska 36A, 05-827 Grodzisk Maz.

2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług Gardenica.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY W Gardenica.PL

1. Działalność

Gardenica.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.Gardenica.pl

2. Obszar działania
Gardenica.pl umożliwia również transport wybranych pozycji asortymentu na terenie Grodziska i okolic za pośrednictwem transportu firmowego oraz na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Kupujący
Z oferty Gardenica.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej Gardenica.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Gardenica.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Gardenica.pl. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Wyœlij zamówienie".

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie.

3. Termin realizacji dostawy

a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta.

b) Zamówienia realizowane transportem firmowym na terenie Grodziska Mazowieckiego i okolic są dostarczone we wskazanym przez Klienta dniu i godzinie. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski są dostarczane w wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy.

b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych w zależności od godziny zamówienia (oprócz niedziel i świąt), o godzinie wyznaczonej przez Gardenica.pl – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) Gardenica.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w sklepie Gardenica ul. Królewska 36A 05-827 Grodzisk Maz. w godz. 10.00-19.00 w dni robocze oraz 10.00-15.00 w soboty.

4. Dni wolne
Gardenica.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. Gardenica.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.

5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Gardenica.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

6. Odmowa realizacji zamówień
Gardenica.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Gardenica.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) Za pobraniem, płatne gotówkš przy odbiorze przesyłki

b) kartą lub gotówką przy odbiorze własnym ze sklepu Gardenica, ul. Królewska 36A 05-827 Grodzisk Maz.

c) przelewem online

d) przelewm zwykłym

e) kartą płatniczą, debetowš lub kredytową

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Gardenica.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. Gardenica.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Gardenica.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

c) Gardenica.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Gardenica.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOńCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Gardenica.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Gardenica.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Gardenica.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Gardenica.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie Gardenica.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Gardenica.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Gardenica.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Gardenica.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Gardenica.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Gardenica.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Gardenica.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Gardenica.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę Gardenica.pl.


TOP 10
Świerk 36.00
Głóg 36.00
Budleja 12.00
Hortensja 25.00
Krzewuszka 9.00
Oczar 17.00
Perukowiec 23.00
Brunera 25.00
Funkia 20.00
Róża 17.00
HIT SPRZEDAŻY !

Azalia Cecile,azalia, różowe kwiaty
18.00 zł  

HIT SPRZEDAŻY !

Ciemiernik orientalny mix kolorów,ciemiernik, kwitnie zimą, bylina do cienia
11.00 zł