Koszyk            zaloguj się
   PRACA      KONTAKT   
 
KATEGORIE
ROŚLINY OGRODOWE
ŚRODKI OCHRONY
NAWOZY
ZAMÓWIENIA / KONTAKT   
Nr tel. 22 720 01 45
pn-pt 09-18 sob 09-16 nd 10-15
Tel. kom. 600 934 279
gardenica@gardenica.pl
Punkt sprzedaży:
Centrum Ogrodnicze
ul. Królewska 36A
05-827 Grodzisk Maz.
Produkcja:
Szkółka Roślin Ozdobnych mgr inż. Justyna Jędrasik
96-116 Dębowa Góra 49A


  UWAGA HIT  
PRODUKT SZCZEGÓLNIE POLECANY !!!


Ciemiernik orientalny mix kolorów,ciemiernik, kwitnie zimą, bylina do cienia
11.00 zł  
ZWROTY

Poza wyjątkami okreœlonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w Gardenica.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oœwiadczenie na piœmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oœwiadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu. Będą Państwo musieli ponieœć bezpoœrednie koszty zwrotu rzeczy.

Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdą Państwo w na stronie Regulaminu.

Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartoœci rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane towary odeœlij na adres:

Centrum Ogrodnicze
ul. Królewska 36A
05-827 Grodzisk Mazowiecki

Do zwracanego artykułu koniecznie dołącz rachunek, którą otrzymałeœ wraz z przesyłką, kopię oœwiadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dane kontraktowe. Uwaga! Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

Pamiętaj o zachowaniu pocztowego dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy.

Zwrócony towar możesz zamienić także na inny, będący w naszej ofercie - w zależnoœci od wybranego produktu zwrócimy Ci nadpłatę lub pobierzemy brakującą sumę. Skontaktuj się z nami wczeœniej w celu ustalenia dokładnej procedury.


TOP 10
Świerk 36.00
Głóg 36.00
Budleja 12.00
Hortensja 25.00
Krzewuszka 9.00
Oczar 17.00
Perukowiec 23.00
Brunera 25.00
Funkia 20.00
Róża 17.00
HIT SPRZEDAŻY !

Azalia Cecile,azalia, różowe kwiaty
18.00 zł  

HIT SPRZEDAŻY !

Ciemiernik orientalny mix kolorów,ciemiernik, kwitnie zimą, bylina do cienia
11.00 zł